Τα κατεψυγμένα φρούτα της Fruits Rouges & Co

προσφέρουν λύση στα ζητήματα εποχικότητας και οικονομίας στην χρήση ολόκληρων φρούτων.Ειδικότερα οι φράουλες δικής της παραγωγής διατηρούν το σχήμα και τα υγρά τους ύστερα από την διαδικασία της απόψυξης.